Uitspraken van de Geschillencommissie van de Branchevereniging Erkende Relatiebureaus.

Geschil 4

Aan cliënt zijn bij de inschrijving toegezegd: 6 voorstellen. De cliënt verwachtte 6 voorstellen in 12 maanden. Tijdens een periode van 19 maanden zijn 3 geaccepteerde voorstellen gedaan.

Volledige uitspraak


Geschil 3

De cliënt verwijt de ondernemer overschrijding van beleefdheidsgrenzen, schending van de privacy, geen rekening houden met voorkeurswensen en in strijd handelen met de artikelen 5 t/m 8 van het BER reglement.

Volledige uitspraak


Geschil 2

De cliënt verwijt de ondernemer het achterhouden van essentiële informatie bij de totstandkoming van de overeenkomst.

Volledige uitspraak


Geschil 1

Aan cliënt zijn bij de inschrijving toegezegd: zes voorstellen die hadden moeten leiden tot een ontmoeting. Tijdens een periode van twee jaar zijn twee voorstellen gedaan die beide niet tot een ontmoeting hebben geleid.

Volledige uitspraak

Start typing and press Enter to search