Bij relaties tussen mensen kan er iets mis gaan. Relaties tussen geliefden kunnen geen perspectief meer bieden. Misschien herkent u zich hier wel in. Ook een relatie tussen u en welk BVSK-bureau dan ook, kan (schijnbaar) geen perspectief meer bieden. De kans hierop is klein, maar zo kritisch zijn we wel, niet nul. Om u als consument de optimaal haalbare zekerheid te bieden is het BVSK-Garantiefonds opgericht. Een garantiefonds, geboren uit solidariteit tussen alle BVSK-bureaus en consumenten. Een fonds met reële inhoud: ook financieel. U kunt een BVSKGarantiecertificaat kopen voor Euro 12,50. Met dit certificaat verkrijgt u als consument de volgende belangrijke garanties:

  1. Als een Erkend Bureau wegens faillissement of surséance van betaling niet meer in staat is om relatiebemiddeling naar behoren uit te voeren, dan zal de BVSK de consument de mogelijkheid bieden om de relatiebemiddeling door een ander Erkend Bureau te laten overnemen. Dit alles in overleg met de consument.
  2. Als een Erkend Bureau is geroyeerd, wegens het in strijd handelen met de statuten, reglementen of besluiten van de Branchevereniging Erkende Relatiebureaus (BVSK) en/of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan zal de Branchevereniging Erkende Relatiebureaus (BVSK) consumenten van het geroyeerde bureau de mogelijkheid bieden om in overleg de relatiebemiddeling door een Erkend Bureau te laten overnemen.
  3. Als door het onverwacht overlijden van een bureau-eigenaar van een Erkend Bureau, dit bureau (tijdelijk) niet meer aan de kwaliteitseisen van de BVSK kan voldoen, zullen andere BVSK-bureaus naar vermogen, de kwaliteitseisen trachten te herstellen.
  4. De consument kan zich richten tot het secretariaat van de Branchevereniging Erkende Relatiebureaus (BVSK) voor algemene vragen betreffende Erkende Relatiebemiddeling.
  5. In geval van een geschil tussen de consument en een Erkend Bureau, dat niet oplosbaar is door beide partijen, kan de consument gebruik maken van mediation, d.m.v. de onafhankelijke mediator, waarbij het Reglement Mediation van de Branchevereniging Erkende Relatiebureaus (BVSK) van toepassing is.
  6. In geval van een geschil tussen de consument en een Erkend Bureau, dat niet oplosbaar is door beide partijen, kan de consument ook een BVSKoep doen op de onafhankelijke Geschillencommissie, waarbij het Reglement Geschillencommissie Relatiebemiddeling van de Branchevereniging Erkende Relatiebureaus (BVSK) van toepassing is.

Start typing and press Enter to search