Van de uitspraken van de Geschillencommissie Relatiebemiddeling (GCR) staat geen hoger beroep open.

Als u of het relatiebureau de uitspraak onredelijk vindt, kan de uitspraak binnen twee maanden na verzending worden voorgelegd aan de gewone rechter door het dagvaarden van de wederpartij.

Deze zal de beslissing echter slechts marginaal toetsen. Dat wil zeggen: de rechter beperkt zich tot de vraag of de uitspraak indruist tegen wat redelijk en billijk is. Voor zo’n procedure is het doorgaans wel noodzakelijk dat u een advocaat inschakelt.

Start typing and press Enter to search