De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Beide partijen dienen de uitspraak volledig na te komen. Het is niet mogelijk in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

Wel kunt u de uitspraak binnen twee maanden na de verzending ter toetsing voorleggen aan de gewone rechter. De rechter zal het bindend advies vernietigen, indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Voor zo’n procedure is het doorgaans wel noodzakelijk dat u een advocaat inschakelt. Wanneer u niet binnen voornoemde termijn de uitspraak ter toetsing voorlegt aan de gewone rechter, wordt de uitspraak onaantastbaar.

Start typing and press Enter to search