Alvorens een geschil aan de Geschillencommissie Relatiebemiddeling (GCR) wordt voorgelegd, is het belangrijk om met het relatiebureau tot overeenstemming te komen.

Lukt het niet om onderling tot een oplossing te komen, dan dient in alle gevallen eerst het geschil schriftelijk aan het relatiebureau kenbaar gemaakt te worden. Dit moet aannemelijk gemaakt kunnen worden door bijvoorbeeld een datering van een e-mail of bewijs van een aangetekend schrijven. Het relatiebureau krijgt vervolgens een maand de tijd om op het geschil te reageren. Blijft deze reactie uit of is de reactie onbevredigend, dan kan gebruik gemaakt worden van de geschillenregeling en het geschil voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Relatiebemiddeling van de Branchevereniging Singles Keurmerk (BVSK).

Start typing and press Enter to search