1 januari 1970

De cliënt verwijt de ondernemer het achterhouden van essentiële informatie bij de totstandkoming van de overeenkomst.


De cliënt spreekt met de ondernemer een vrijblijvend informatief bezoek af bij de cliënt thuis. Na afloop tekent de cliënt de lidmaatschapsovereenkomst, aangezien de ondernemer kennelijk niet bereid is om voor een in te vullen test apart terug te komen.

Nadien heeft de cliënt kennis kunnen nemen van de algemene voorwaarden: overeenkomstig art. 3 verschaft de ondernemer voor het sluiten van de overeenkomst schriftelijk of elektronisch informatie over o.a. de werkwijze en tarieven van de ondernemer. De cliënt stelt zich op het standpunt dat nu deze informatieverstrekking niet voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, de cliënt ten onrechte de kosten van de test en de inschrijvingskosten heeft betaald aan het incassobureau aan wie de ondernemer de vordering in handen heeft gegeven.

De cliënt dient een klacht in bij de ondernemer – deze reageert hier niet op.

De ondernemer is van mening dat duidelijk in de voorwaarden van de overeenkomst is verwoord dat bij annulering de kosten van de test en de inschrijfkosten betaald moeten worden en dat ook de consulent de cliënt tijdens het huisbezoek duidelijk op deze voorwaarde heeft gewezen.

De commissie stelt dat er geen verschil van mening is dat de overeenkomst is beëindigd, echter wel over de verschuldigde kosten die de ondernemer aan de cliënt in rekening heeft gebracht en die ook door de cliënt betaald zijn. De overeenkomst is gesloten tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek dat de ondernemer aan de cliënt heeft gebracht.

Overeenkomstig art. 6 lid 2 van de algemene voorwaarden mag het bureau uitsluitend de kosten van het kennismakingsgesprek in rekening brengen nu met de cliënt de overeenkomst bij het eerste contact is gesloten. De ondernemer brengt evenwel de kosten van de inschrijving en de test in rekening en dat zijn kosten die betrekking hebben op de gesloten overeenkomst en niet op het kennismakingsgesprek. De ondernemer heeft niet alleen in strijd gehandeld met art. 6 maar ook met art. 3 van de algemene voorwaarden door niet voor het sluiten van de overeenkomst schriftelijk of elektronisch relevante informatie te verstrekken aan de cliënt.


De commissie is van mening van de klacht van de cliënt gegrond is en wijst de vordering toe. De ondernemer dient te betalen aan de cliënt de door het incassobureau geïnde kosten alsmede het betaald klachtengeld vermeerdert met de wettelijke rente: totaal 378,80 euro.

Start typing and press Enter to search